Plejeplan

Siden Sortemosens fredning i 1940 har der været udarbejdet en del plejeplaner for området.

I 2013 påbegyndte Allerød Kommune, i samarbejde med Sortemose Skov Grundejerforening, udarbejdelse af en ny plejeplan. Denne plejeplan er nu gældende og kan ses her. Plejeplan Sortemosen august 2014

Gennemførelse af plejeplanens anbefalinger kræver mange ressourcer. Vi håber, at kommunen, der er plejemyndighed, vil afse ressourcer til nogle af opgaverne. Grundejerforeningen vil herudover ansøge fonde om midler, således at vi kan få eksterne firmaer til at gennemføre vedligeholdelse af mosen.

Grundejerforeningen har et stort ønske om, at medvirke til opfyldelse af fredningens intentioner og sikre naturplejen i Sortemosen. Vi vil derfor, som vi har gjort de seneste år,  bidrage med udførelse af nogle af plejeopgaverne.

Lukket for kommentarer.